10 آذر
12:30 ب.ظ - 12:31 ب.ظ آسمان ایران

ماه کامل

24 آذر
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ آسمان ایران

ماه نو جمادی الاول

02 آذر
7:45 ق.ظ - 7:46 ق.ظ آسمان ایران

تربیع اول ماه ربیع الثانی 1442

27 آبان
11:00 ب.ظ - 2:00 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی اسدی

10 آبان
6:38 ب.ظ - 6:39 ب.ظ آسمان ایران

مقابله اورانوس

30 مهر
11:00 ب.ظ - 2:00 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی جباری

02 آبان
4:23 ب.ظ - 4:24 ب.ظ آسمان ایران

تربیع اول ماه ربیع الاول 1442

25 مهر
10:31 ب.ظ - 11:01 ب.ظ آسمان ایران

ماه نو مهر 1399

  • 1
  • 2