29 اسفند
10:24 ب.ظ - 10:24 ب.ظ آسمان ایران

مقارنه مریخ و ماه

14 دی
11:00 ب.ظ - 2:00 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی ربعی

10 دی
6:28 ق.ظ - 6:29 ق.ظ آسمان ایران

ماه کامل

01 دی
5:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ آسمان ایران

مقارنه هرمز و کیوان

24 آذر
7:16 ب.ظ - 7:17 ب.ظ آسمان ایران

ماه نو جمادی الاول

24 آذر
11:00 ب.ظ - 2:00 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی جوزایی

24 آذر
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ آسمان ایران

ماه نو جمادی الاول

02 آذر
7:45 ق.ظ - 7:46 ق.ظ آسمان ایران

تربیع اول ماه ربیع الثانی 1442

  • 1
  • 2