13 دی
4:52 ب.ظ - 4:53 ب.ظ آسمان ایران

زمین در حضیض

14 دی
11:00 ب.ظ - 2:00 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی ربعی

10 دی
6:28 ق.ظ - 6:29 ق.ظ آسمان ایران

ماه کامل

01 دی
1:02 ب.ظ - 1:03 ب.ظ آسمان ایران

انقلاب زمستانی

01 دی
5:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ آسمان ایران

مقارنه هرمز و کیوان

24 آذر
7:16 ب.ظ - 7:17 ب.ظ آسمان ایران

ماه نو جمادی الاول

24 آذر
11:00 ب.ظ - 2:00 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی جوزایی

18 آذر
3:39 ق.ظ - 3:40 ق.ظ آسمان ایران

تربیع آخر ماه ربیع الثانی 1442