شنبه
29 آذر
1399
8:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ ایران

آغاز ثبت نام مسابقه جهان شناسی

یکشنبه
28 دی
1399
2:00 ب.ظ - 2:01 ب.ظ سایت رصدگران

مسابقه جهان شناسی با جوایز نفیس

پنجشنبه
08 آبان
1399
2:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ سایت رصدگران

آزمون نجوم شناختی کودکان با جایزه