29 آذر
8:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ ایران

آغاز ثبت نام مسابقه جهان شناسی

28 دی
2:00 ب.ظ - 2:01 ب.ظ سایت رصدگران

مسابقه جهان شناسی با جوایز نفیس

08 آبان
2:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ سایت رصدگران

آزمون نجوم شناختی کودکان با جایزه