شنبه
07 خرداد
1401
10:00 ب.ظ - 10:05 ب.ظ آسمان ایران

رصد ISS

یکشنبه
08 خرداد
1401
9:12 ب.ظ - 9:19 ب.ظ آسمان ایران

رصد ISS

جمعه
06 خرداد
1401
10:48 ب.ظ - 10:52 ب.ظ آسمان ایران

رصد ISS

پنجشنبه
05 خرداد
1401
11:36 ب.ظ - 11:38 ب.ظ آسمان ایران

رصد ISS

چهارشنبه
04 خرداد
1401
10:47 ب.ظ - 10:52 ب.ظ آسمان ایران

رصد ISS

دوشنبه
02 خرداد
1401
11:35 ب.ظ - 11:38 ب.ظ آسمان ایران

رصد iss

یکشنبه
01 خرداد
1401
8:39 ب.ظ - 8:49 ب.ظ آسمان ایران

رصد object b

پنجشنبه
29 اردیبهشت
1401
9:05 ب.ظ - 9:14 ب.ظ آسمان ایران

رصد iss

سه شنبه
27 اردیبهشت
1401
9:03 ب.ظ - 9:13 ب.ظ آسمان ایران

رصد iss

سه شنبه
27 اردیبهشت
1401
4:28 ق.ظ - 4:31 ق.ظ آسمان ایران

رصد iss