13 اردیبهشت
11:53 ب.ظ - 11:53 ب.ظ آسمان ایران

تربیع آخر ماه

07 اردیبهشت
7:31 ق.ظ - 7:31 ق.ظ آسمان ایران

ماه کامل

31 فروردین
10:59 ق.ظ - 10:59 ق.ظ آسمان ایران

تربیع اول ماه

30 اسفند
12:37 ب.ظ - 12:37 ب.ظ آسمان ایران

اعتدال بهاری

29 اسفند
10:24 ب.ظ - 10:24 ب.ظ آسمان ایران

مقارنه مریخ و ماه

23 اسفند
8:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ آسمان ایران

ماه نو

16 اسفند
2:25 ب.ظ - 2:25 ب.ظ آسمان ایران

کشیدگی عطارد

29 آذر
8:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ ایران

آغاز ثبت نام مسابقه جهان شناسی