02 آبان
4:23 ب.ظ - 4:24 ب.ظ آسمان ایران

تربیع اول ماه ربیع الاول 1442

10 آبان
5:49 ب.ظ - 0:00 ق.ظ آسمان ایران

ماه کامل

10 آبان
6:38 ب.ظ - 6:39 ب.ظ آسمان ایران

مقابله اورانوس

30 مهر
11:00 ب.ظ - 2:00 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی جباری

08 آبان
2:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ سایت رصدگران

آزمون نجوم شناختی کودکان با جایزه

25 مهر
10:31 ب.ظ - 11:01 ب.ظ آسمان ایران

ماه نو مهر 1399

23 مهر
2:18 ق.ظ - 2:48 ق.ظ آسمان ایران

مقابله مریخ

19 مهر
3:42 ق.ظ - 4:12 ق.ظ آسمان ایران

تربیع آخر ماه

  • 1
  • 2