تماس با ما

دیدگاه های خود را با ما به اشتراک بگذارید، ما منتظر شنیدن از شما هستیم.

    تلفن: 02532816310
    ایمیل: info@rasadgaran.ir

    قم، شهرک پردیسان، خیابان مولوی، پارک علم و فناوری استان قم،  ساختمان مروارید9، موسسه فرهنگی قرآن و عترت رصدگر عمق آسمان

    ساعت کاری ما:
    شنبه تا چهارشنبه 8 تا 18