کارگاه نجوم در قرآن در سال 1396 در هفته قرآن و عترت با هدف تبیین معارف دینی آیات نجومی قرآن کریم در استان قم آغاز به کار کرد.
در این کارگاه که با محوریت قرآن کریم در مساجد سراسر استان قم برگزار می شود. موضوعات نجومی با استفاده از آیات قرآن کریم تبین و آموزش داده می شوند و شرکت کنندگان می تواند با استفاده از انیمیشن و موشن گرافی با نجوم و معارف قرآنی در زمینه نجوم آشنا شوند و  هم چنن در کارگاه های رصدی اجرام نجومی را مشاهده نمایند