کارگاه عمومی


موسسه فرهنگی قرآن و عترت رصدگران عمق آسمان برای عموم مردم برنامه های متنوعی دارد. کارگاه یک روزه نجوم برای عموم به صورت رایگان، همیشه آماده همکاری با… برای برگزاری کلاس های نجومی قرآنی در نقاط مختلف استان قم می باشد و تاکنون در مناطق مختلف استان قم برنامه داشته است.
در این کارگاه ها اساتید با استفاده از موشن گرافی و روش های جذاب هنری نجوم و آیات نجومی را توضیح می دهند و با برگزاری کارگاه های رصدی شبانه  از علاقه مندان دعوت می کنند تا با استفاده از تلسکوپ و تجهیزات رصدی اجرام آسمانی و ستاره ها و رویداد های نجومی را مشاهده نمایند.