کارگاه عمومی

موسسه فرهنگی قرآن و عترت رصدگران عمق آسمان برای عموم مردم برنامه های متنوعی دارد. کارگاه یک روزه نجوم برای عموم به صورت رایگان، جز برنامه های  ما برای آشنای مردم با علم نجوم می باشد. رصدگران همیشه آماده همکاری با ارگان های مختلف  در زمینه کارگاه های عمومی نجوم برای مردم بوده است تا بتوانیم قدمی در راستای افزایش آگاهی و فرهنگ سرزمینمان برداریم.

در  کار گاه های عمومی نجوم، مخاطبان می توانند علاوه بر آشنایی با علم نجوم با آیات نجومی قرآن نیز آشنا شوند. استفاده از هالوگرافی و جذابیت های هنری نیز می توانند دید نجومی بهتری به علاقه مندان ارائه دهد. علاقه مندان هم چنین می توانند با استفاده از تلسکوپ و تجهیزات رصدی، اجرام آسمانی  و رویداد های نجومی را با کمک استاد رصد و مشاهده نمایند.