نجوم در اربعین
نجوم در اربعین- اربعین سال 1396- موکب جمکران

اربعین 1396

نجوم در اربعین در سال  1396 در موکب مع امام المنصور مسجد مقدس جمکران عمود 1070 با هدف توسعه شناخت معارف نجومی دعای عرفه برگزار شد  و مورد استقبال گسترده زائران اربعین حسینی قرار گرفت.
نجوم در اربعین برنامه علمی فرهنگی بود که زائران در شب می توانستند آسمان و ستارگان سماوی را مشاهده کنند و پاسخ سوالات نجومی خود را به صورت دیداری و شنیداری و روش های نوین مثل انیمشن و کتاب و هالو گرافی دریافت کنند.