پیدایش کیهان و دگرگونی آن

کتاب پیدایش کیهان و دگرگونی آن از سری کتاب‌های نجوم قرآن است که یافته‌های نجومی پیدایش کیهان و مفهوم آفرینش در شش روز قرآن را مطالعه می‌کند. به عبارت دیگر یافته‌های نجومی و اطلاعات تفسیری، فلسفی و کلامی در کنار هم قرار می‌گیرند تا سنجش مناسبی در ارتباط با این موضوعات انجام شود..