تاریخ شروع

6:50 ب.ظ

سه شنبه - 1400/06/30

تاریخ پایان

6:00 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/06/31

آدرس

آسمان ایران

ماه امشب _سه‌شنبه ۳۰شهریورماه_ از غروب خورشید (ساعت ۱۸:۵۰) طلوع می‌کند تا سپیده دم چهارشنبه _۳۱ شهریورماه_ در آسمان حضور دارد و در فاز کامل یا بدر قابل مشاهده است.

ماه امشب _سه‌شنبه ۳۰شهریورماه_ از غروب خورشید (ساعت ۱۸:۵۰) طلوع می‌کند تا سپیده دم چهارشنبه _۳۱ شهریورماه_ در آسمان حضور دارد و در فاز کامل یا بدر قابل مشاهده است. در نیم کره‌شمالی ماه کاملی که نزدیک به اعتدال پاییزی است را ماه برداشت می‌نامند، زیرا در گذشته نور مهتاب یک دستیار خوب برای کشاورزان بوده است تا بتوانند محصولات خود را بعد از غروب خورشید نیز برداشت کنند.

در شهریورماه که خورشید از صورت فلکی سنبله می‌گذرد، تنها قمر زمین همیشه در نقطه مقابل آن در میان ستارگان صورت فلکی دلو و حوت می‌درخشد. در این شب ماه در فاصله ۳۸۹ هزار کیلومتری زمین قرار دارد.