تاریخ شروع

0:00 ق.ظ

شنبه - 1400/02/25

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

دوشنبه - 1401/02/26

آدرس

آسمان ایران

ماه‌گرفتگی کلی دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ اتفاق می‌افتد و در ایران غیر قابل رویت است. این گرفتگی در بخش کوچکی از غرب آسیا، اروپا (به جز بخش‌های شرقی و شمال شرقی آن) و اغلب نقاط آمریکا و آفریقا دیده می‌شود