تاریخ شروع

5:00 ق.ظ

دوشنبه - 1400/09/22

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/09/24

آدرس

آسمان ایران

بارش شهابی جوزایی یکی از بزرگترین بارش‌های شهابی سالانه‌است که کانون بارش آن در صورت فلکی جوزا به نظر می‌رسد. این بارش شهابی، از زمانی که بشر آن را شناخته همیشه جز چند بارش شهابی بزرگ سال بوده و معمولاً بزرگ‌ترین بارش شهابی سال می‌شود و به همین دلیل هواداران زیادی دارد.

بارش شهابی جوزایی (Geminid Meteor Shower) در شامگاه ۲۲ آذر (سپیده‌دم ۱۴ دسامبر منطقه‌ی زمانی شرقی) به اوج خود در سال ۲۰۲۱ می‌رسد. در این هنگام میزان بارش بین ۶۰ تا ۱۲۰ شهاب در ساعت برآورد می‌شود که بهترین نمایش را در آسمان کاملا تاریک خواهد داشت.

بارش شهابی جوزایی، از معدود بارش‌های شهابی است که حتی پیش از نیمه‌شب، عملکرد خوبی دارد اما امسال نور گسترده‌ی ماه با توجه به فاز آن، مانع رصدهای پیش از نیمه‌شب خواهد شد.

در حقیقت ماه تا زمانی که حدود ساعت ۲ و ۳ بامداد به وقت محلی غروب کند، همچنان یک عامل مزاحم برای رصد بارش شهابی خواهد بود. اما از سویی این بهترین زمان برای تماشای بارش است زیرا صورت فلکی جوزا، که کانون بارش است، در این هنگام تقریبا بالای سر ناظر قرار دارد.

امسال احتمالا برای رصد، شهاب‌های کوچک و کم‌نور غالب خواهند شد و به حداکثر پیش‌بینی شده می‌رسند. همچنین در هنگام و پس از اوج بارش، باید منتظر شهاب‌های درخشان و حتی گاهی آذرگوی هم باشیم.