تاریخ شروع

8:00 ب.ظ

جمعه - 1400/07/23

تاریخ پایان

4:00 ق.ظ

شنبه - 1400/07/24

آدرس

Birmingham, UK

تنها قمر زمین و بزرگترین سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی مقارنه‌ای با جدایی ۴.۱ درجه خواهند داشت.