تاریخ شروع

1:15 ق.ظ

جمعه - 1400/04/11

تاریخ پایان

1:14 ق.ظ

جمعه - 1400/04/11

آدرس

آسمان ایران

تربیع به وضعیتی از ماه گفته می‌شود که در آن لحظه جدایی زاویه‌ای ماه و خورشید 90 درجه می‌شود. در این حالت نیمی از ماه روشن است.

یک هفته پس از ماه کامل، ماه به آخرین ربع خود می‌رسد. در این مرحله که ماه در تربیع آخر قرار دارد میزان کشیدگی یا فاصله زاویه‌ای ماه از خورشید 270 درجه است و نیمی از آن روشن دیده می‌شود. به عبارت دیگر مدت زمان بین ماه کامل و هلال را تربیع آخر می‌گویند. در این حالت فاز ماه کاهنده است.

نیمه شب جمعه ماه در تربیع آخر ماه خود قرار می گیرد و علاقه مندان می توانند ماه را در تربیع آخر ماه ذی القعده مشاهده نمایند.
زمان این روبداد در  ساعت 01:14 نیمه شب جمعه 13 تیر 1400 و دوم جولای 2021 می باشد.