تاریخ شروع

1:05 ق.ظ

جمعه - 1400/04/11

تاریخ پایان

1:04 ق.ظ

جمعه - 1400/04/11

آدرس

آسمان ایران

نیمه شب روز جمعه یازدهم تیرماه 1400 مصادف با دوم ژولای ماه در تربیع آخر خود قرار می گیرد و علاقه مندان می توانند ماه را در تربیع آخر ماه ذی القعده مشاهده نمایند.
زمان این روبداد در  ساعت 01:04 نیمه شب روز جمعه می باشد.