تاریخ شروع

10:40 ب.ظ

پنجشنبه - 1400/04/03

تاریخ پایان

11:39 ب.ظ

پنجشنبه - 1400/04/03

آدرس

آسمان ایران

ماه از خود نور ساطع نمی‌کند بلکه با انعکاس نور خورشید می‌درخشد. بنابراین بسته به موقعیت نسبی زمین، خورشید و ماه، مقادیر متفاوتی از سطح ماه روشن دیده می‌شود. به حالت‌های مختلف رویت بخش روشن ماه از زمین اهله ماه می‌گویند.

ماه کامل زمانی اتفاق می‌افتد که زمین بین ماه و خورشید قرار می‌گیرد و به دلیل انحراف از محور مدار ماه از مدار خورشید، ماه در بالای زمین قرار می‌گیرد و با تابش مستقیم خورشید به سطح ماه تمام سطح ماه که رو به ساکنان زمین است روشن دیده می‌شود. به این شکل از ماه که در آن کل سطح روبه‌روی زمین برای ساکنان آن روشن دیده می‌شود ماه کامل می‌گویند.
زمان این رویداد امشب چهارشنبه ساعت 23:39 می باشد و ماه امشب با تمام رخ زیبای خود نور خورشید را به ما می تاباند.