تاریخ شروع

2:25 ق.ظ

سه شنبه - 1400/04/15

تاریخ پایان

2:24 ق.ظ

سه شنبه - 1400/04/15

آدرس

آسمان ایران

چه زمانی در دورترین فاصله از خورشید قرا داریم؟

زمین به دور خورشید می چرخد​​، اما به صورت دایره ای نیست. مدار زمین بیضی است، یک منحنی دو طرفه است که یک انتهای آن به خورشید نزدیک تر از سر دیگر است. در 15 تیر 1400 ( 6 جولای 2021) سیاره ما در انتهای دور است – نقطه ای که ستاره شناسان آن را “aphelion” می نامند. این باعث می شود ما از خورشید دورتر از هر زمان دیگری از سال باشیم.

 

هنگامی که زمین در حداکثر فاصله از خورشید قرار دارد، قطر آشکار خورشید کمترین قطر قابل مشاهده آن است. سرعت زمین در مدار کمترین میزان (29.4 کیلومتر در ثانیه) است و حرکت ظاهری خورشید در آسمان نیز در کمترین مقدار (9701/0 درجه در روز) است.

هشدار: هرگز مستقیم به خورشید نگاه نکنید، چه با چشم و چه با یک ابزار. این کار آسیب جدی دائمی خواهد داشت.