تاریخ شروع

11:38 ب.ظ

جمعه - 1400/08/07

تاریخ پایان

6:00 ق.ظ

شنبه - 1400/08/08

آدرس

آسمان ایران

📌تربیع سوم ماه

📅7 آبان

⏰ساعت: 23:38

ماه یک چهارم دیگر از محور زمین را طی کرده و به موقعیت ربع آخر رسیده است. در این حالت نور خورشید به نیمه دیگر نیمکره مرئی ماه می‌تابد.