تاریخ شروع

7:31 ق.ظ

دوشنبه - 1400/03/31

تاریخ پایان

7:31 ق.ظ

دوشنبه - 1400/03/31

آدرس

آسمان ایران

نقطه ای از دایرﺓ البروج دارای بیشترین فاصله و در شمال استوای سماوی است. وقتی خورشید  به این نقطه می رسد دارای بیشترین زاویه با افق بوده و این نشان دهنده آغاز فصل تابستان در نیمکره شمالی می باشد.

از انقلاب تابستانی چه می دانیم

در شرایطی که بهار رو به اتمام است و همه ی ما گرمای تابستانی را در ایران و سایر کشور ها به وضوح لمس می کنیم اما هنوز تابستان شروع نشده است. شاید این سوال برای شما پیش آمده که پس تابستان کی شروع می شود و اصلا زمان شروع تابستان چگونه محاسبه می شود.

  انقلاب تابستانی و شروع تابستان

انقلاب تابستانی لحظه ای است که طول روز به جای بلند شدن کاهش می یابد. در انقلاب تابستانی کج شدگی محور چرخش زمین دقیقا به سمت ستاره خورشید است.
اما در نیمکره جنوبی زمین شرایط کاملا” با نیمکره شمالی  آن تفاوت دارد، یعنی در انقلاب تابستانی ساکنان نیمکره جنوبی آغاز فصل زمستان را تجربه می کنند.

زمان وقوع انقلاب تابستانی سال 1400

انقلاب تابستانی امسال در روز 31 خرداد 1400 در ساعت 7:31 دقیقه به وقت محلی ایران می باشد.
خورشید در این حالت قطر زاویه ای “28.’31  دارد و فاصله زمین از خورشید 105026147 کیلومتر است.