تاریخ شروع

5:06 ق.ظ

شنبه - 1400/09/20

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

شنبه - 1400/09/20

آدرس

آسمان ایران

ساعت ۰۵:۰۶ بامداد روز شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰، کره ماه به وضعیت تربیع اول ( First Quarter ) می رسد؛ بدیهی است ماه در این زمان در آسمان کشورمان حضور ندارد و طی شبهای قبل و بعد می توانید ماه را در شرایط نزدیک به تربیع اول در آسمان شبانگا‌هی مشاهده نمایید.