تاریخ شروع

8:00 ب.ظ

دوشنبه - 1400/09/15

تاریخ پایان

6:00 ق.ظ

سه شنبه - 1400/09/16

آدرس

آسمان ایران

اوج بارش شهابی فی-ذات الکرسی در روز دوشنبه 15 آذر،‌ از ساعت 20 تا سپیده دم روز بعد هست که با چشم قابل رصد هست.