تاریخ شروع

10:42 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/07/22

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/07/22

آدرس

Birmingham, UK

22 مهرماه،‌ماه به ملاقات سیاره‌ی زیبای زحل می‌رود. این مقارنه با جدایی ۳.۹ درجه خواهد بود.