تاریخ شروع

8:00 ب.ظ

سه شنبه - 1400/07/27

تاریخ پایان

6:00 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/07/28

آدرس

آسمان ایران

ستاره نارسَنگ ، که با نام‌های Erakis یا مو(μ) قیفاووس شناخته می‌شود، ستاره متغیر قرمز رنگ از قدر 4 درجه (3.5 تا 5.1) است. این ستاره ارزش رصد با تلسکوپ های خانگی را دارد، جایی که رنگ قرمز آن بر ستارگان اطراف چیره است. این ستاره یک ابرغول قرمز، کلاس M2 ، بیش از 135هزار بار درخشنده‌تر از خورشید است که به ما اجازه می دهد با وجود فاصله 3000 سال نوری، آن را به خوبی ببینیم. اگر مکان خورشید را به این  ستاره بسپاریم، همه سیارات تا زحل درون ستاره جای خواهند گرفت یعنی حدود یک میلیارد خورشید!