تاریخ شروع

6:00 ب.ظ

پنجشنبه - 1400/07/08

تاریخ پایان

5:00 ق.ظ

جمعه - 1400/07/09

آدرس

Birmingham, UK

یکی از اجرام سماوی قابل مشاهده این روزها سحابی Pacman یا NGC 281 و خوشه ستاره ای داخلی آن IC 1590 است. این مجموعه در 1.75 درجه شرقی ستاره صدر(آلفای ذات‌الکرسی ـ Shedar) واقع شده است  این سحابی برای ناظران عرض جغرافیایی میانی شمالی دور قطبی است.

NGC 281 یک کارگاه شلوغ در زمینه شکل گیری ستارگان است. یک خوشه کوچک باز از ستارگان، یک سحابی گسیلشی قرمز درخشان، خطوط بزرگ گاز و گرد و غبار و گره‌های متراکم گرد و غبار و گازهایی که ممکن است ستاره ها هنوز در حال شکل گیری باشند؛ ویژگی‌های برجسته این جرم سماوی است. خوشه باز ستارگان IC 1590 قابل مشاهده در مرکز تنها در چند میلیون سال گذشته شکل گرفته است. درخشان ترین عضو این خوشه در واقع یک سیستم چند ستاره ای است که به یونیزه شدن گاز سحابی کمک می کند و باعث درخشش قرمز در سراسر آن می شود.

عکس برداری در آسمان تاریک و قطر شیئی بزرگتر و استفاده از فیلترهای UHC یا O-III جزئیات بهتری از سحابی فوق را ثبت می‌کند.