تاریخ شروع

0:45 ق.ظ

جمعه - 1400/08/14

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

جمعه - 1400/08/14

آدرس

آسمان ایران

ماه نو به‌طور معمول در هر گردش هلالی کره ماه به دور زمین رخ می‌دهد و یکی از گام‌های ماه است و آن زمانی است که ماه در مسیر خود از مقارنه با خورشید (محاق) گذشته و پس از اولین یا دومین شب، غروب هنگام به شکل هلال نورانی باریکی از جانب مغرب با ارتفاع کمی خود را نمایش می‌دهد.