تاریخ شروع

7:30 ب.ظ

چهارشنبه - 1400/08/05

تاریخ پایان

7:30 ب.ظ

چهارشنبه - 1400/08/05

آدرس

آسمان ایران

.🔸سحابی های چالشی پنجم آبان ماه،‌ساعت 19:30

سحابی جمجمه (NGC246 ) درصورت فلکی نهنگ ( قَیطُس)در نیمه شب در جنوب شرقی آسمان قرار دارد. شکل بیضی شکل این سحابی سیاره ای و حفره های تیره آن شبیه جمجمه است. برای یک چالش، سعی کنید شبح میراخ NGC 404) ) را ببینید، کهکشانی با قدر 11.7 که فقط 7 دقیقه قوسی در شمال غربی ستاره درخشان بتا آندرومدا قرار دارد. جغدهای شب می توانند سحابی سر جادوگر IC 2118)) را امتحان کنند.