تاریخ شروع

5:57 ب.ظ

چهارشنبه - 1400/07/28

تاریخ پایان

4:00 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/07/29

آدرس

آسمان ایران

مهتاب ربیع‌الاول اولین ماه کامل ست که پس از اعتدال پاییزی است.