تاریخ شروع

0:01 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/08/27

تاریخ پایان

6:30 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/08/27

آدرس

آسمان ایران

بارش شهابی اسدی، که از مواد به جا مانده از گذرهای مکرر دنباله دار دوره ای  تمپل تاتل مشتق شده است،

از 12 آبان تا 11 آذر، هر سال رخ میدهد در حالی که اوج بارش، (حداکثر 15 شهاب) در روز پنجشنبه، 27 آبان ، رخ خواهد داد. بهترین زمان تماشای بارش اسدی صبح پنجشنبه قبل از طلوع آفتاب است، زمانی که تابش در بارش شهابی در شرق آسمان بالا خواهد بود – اما می توانید بارش شهابی را گاه به گاه در عصر چهارشنبه نیز تماشا کنید. متأسفانه، ماه کامل در شب اوج بارش شهابی، تعداد شهاب های دیده شده را به شدت کاهش می دهد.