تاریخ شروع

5:54 ق.ظ

دوشنبه - 1400/10/06

تاریخ پایان

6:01 ب.ظ

دوشنبه - 1400/10/06

آدرس

آسمان ایران

ساعت ۰۵:۵۴ بامداد روز دوشنبه ششم دیماه جاری، کره ماه به وضعیت تربیع آخر ( Last Quarter ) خواهد رسید که با توجه به سطح وسیع بخش روشن ماه، در آسمان روز دوشنبه تقریبا تا لحظه غروب ماه در غرب آسمان، ماه تربیع آخر با چشم غیرمسلح در نور روز نیز دیده خواهد شد.