تاریخ شروع

3:59 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/07/29

تاریخ پایان

6:00 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/07/29

آدرس

Birmingham, UK

✨29 مهر ساعت: 03:59 بارش شهابی جباری بارش خیلی مشهوری نیست امّا با این وجود جالب توجّه‌است. این بارش معمولاً هر سال از حدود روز ۱۰ ماه مهر تا حدود روز ۱۶ ماه آبان فعّال است و در حدود روز ۲۹ ماه مهر به اوج می‌رسد. سرعت میانگین شهاب‌های این بارش نسبت به کره زمین در اوقات اوج این بارش معمولاً حدود ۶۶٫۲ کیلومتر بر ثانیه ‌است که نسبتاً زیاد به شمار می‌آید. اگرچه در اوج بارش ماه درخشان درآسمان است اما هم شهاب‌ها پرنورند و هم رد بیشتری بر جا می‌گذارند