تاریخ شروع

5:07 ق.ظ

جمعه - 1400/08/21

تاریخ پایان

5:09 ق.ظ

جمعه - 1400/08/21

آدرس

آسمان ایران

⏰ساعت 5:07 بامداد

روز جمعه

🖌21 آبان 1400