تاریخ شروع

4:14 ق.ظ

سه شنبه - 1400/08/18

تاریخ پایان

4:17 ق.ظ

سه شنبه - 1400/08/18

آدرس

آسمان ایران

⏰ساعت 4:14 بامداد

🗒روز سه‌شنبه

18 آبان 1400