تاریخ شروع

5:44 ق.ظ

یکشنبه - 1400/08/16

تاریخ پایان

5:52 ق.ظ

یکشنبه - 1400/08/16

آدرس

آسمان ایران

رصد ایستگاه فضایی بین المللی

⏰ساعت 5:47 بامداد

روز یکشنبه

🖌16 آبان 1400