تاریخ شروع

5:41 ق.ظ

جمعه - 1400/08/14

تاریخ پایان

5:50 ق.ظ

جمعه - 1400/08/14

آدرس

آسمان ایران

رصد ایستگاه فضایی بین المللی

⏰ساعت 4:50 بامداد

🗒روز جمعه

🖌14 آبان 1400