تاریخ شروع

4:52 ب.ظ

شنبه - 1399/10/13

تاریخ پایان

4:53 ب.ظ

شنبه - 1399/10/13

آدرس

آسمان ایران

زمین در این روز در نزدیک‌ترین فاصله‌اش نسبت به خورشید قرار می‌گیرد.

این رویداد در ساعت 16:52 به وقت ایران است.

فاصله زمین تا خورشید 147093162 کیلومتر است.