تاریخ شروع

6:52 ب.ظ

پنجشنبه - 1400/07/15

تاریخ پایان

6:04 ب.ظ

جمعه - 1400/07/16

آدرس

آسمان ایران

شامگاه پنجشنبه 15 مهر و جمعه 16 مهر، ایستگاه فضایی بین المللی گذر پرنوری در آسمان ایران خواهد داشت. روز پنجشنبه ساعت 18:52 ایستگاه فضایی بین المللی از افق شمال غربی در ارتفاع 10 درجه وارد آسمان ایران می شود و ساعت 18:55 به بیشینه ارتفاع و روشنایی قدر منفی 2.6 می رسد. سپس در ساعت 18:57 در افق جنوب شرقی غروب می کند. شامگاه جمعه 16 مهر نیز ایستگاه فضایی بین المللی گذر پرنورتر و مرتفع تری در آسمان ایران دارد. در این گذر ایستگاه فضایی ساعت 18:04 از سمت شمال غرب وارد آسمان ایران می شود، ساعت 18:08 به بیشینه ارتفاع و روشنایی رسیده و در ساعت 18:11 در جنوب شرق غروب می کند. روشنایی ایستگاه فضایی در این گذر به قدر منفی 3.7 می رسد و پرنورتر از تمام ستارگان و به اندازه سیاره زهره، در آسمان میدرخشد. هر دو این گذرها از اقصی نقاط کشورمان قابل رویت است. در روزهای آینده نیز ISS گذرهای کمنورتری در آسمان ایران دارد. زمان دقیق گذرها را از سایت heavens-above برای شهر خودتان می توانید استخراج کنید. راهنمای استخراج اطلاعات از سایت heavens-above را در وبسایت و مطالب پیشین آوا استار می توانید مشاهده کنید. هر دو این گذرها از اقصی نقاط کشورمان قابل رویت است. در روزهای آینده نیز ISS گذرهای کمنورتری در آسمان ایران دارد. زمان دقیق گذرها را از سایت heavens-above برای شهر خودتان می توانید استخراج کنید. راهنمای استخراج اطلاعات از سایت heavens-above را میتوانید مشاهده کنید. و این رویداد با چشم غیر مسلح قابل رویت است و برای رصد آن به ابزار خاصی احتیاج ندارید. آلارم گوشی خود را تنظیم کنید:

پنجشنبه 15 مهر ساعت 18:52 جمعه 16 مهر ساعت 18:04