تاریخ شروع

5:25 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/08/27

تاریخ پایان

5:32 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/08/27

آدرس

آسمان ایران

⏰ساعت 5:26 بامداد

🗒روز پنج‌شنبه

🖌27 آبان 1400