تاریخ شروع

8:00 ب.ظ

شنبه - 1400/07/17

تاریخ پایان

4:00 ق.ظ

یکشنبه - 1400/07/18

آدرس

Birmingham, UK

ماه و سیاره‌ی ناهید در راستای یکدیگر از دید ناظر زمینی یک مقارنه‌ی را پس از غروب خورشید رقم می‌زنند. جدایی این دو جرم آسمانی ۲.۹ درجه است.