تاریخ شروع

2:25 ب.ظ

شنبه - 1399/12/16

تاریخ پایان

2:25 ب.ظ

شنبه - 1399/12/16

آدرس

آسمان ایران

کشیدگی عطارد

ساعت: 14:25

رصد صبحگاهی

قدرعطارد: 0.21

به زاویه بین ناظر زمینی، خورشید و سیاره کشیدگی می‌گویند. این حالت تنها برای سیارات داخلی تعریف می‌شود. بیشترین کشیدگی زمانی رخ می‌دهد که موقعیت سیاره داخلی در گردش مداری به خورشید، مماس با ناظر زمینی باشد.