تاریخ شروع

11:13 ق.ظ

شنبه - 1400/09/13

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

شنبه - 1400/09/13

آدرس

آسمان ایران

ماه نو سرآغاز زمانبندی ماه قمری است.ماه نو به‌طور معمول در هر گردش هلالی کره ماه به دور زمین رخ می‌دهد و یکی از گام‌های ماه است و آن زمانی است که ماه در مسیر خود از مقارنه با خورشید (محاق) گذشته و پس از اولین یا دومین شب، غروب هنگام به شکل هلال نورانی باریکی از جانب مغرب با ارتفاع کمی خود را نمایش می‌دهد.