تاریخ شروع

6:38 ب.ظ

شنبه - 1399/08/10

تاریخ پایان

6:39 ب.ظ

شنبه - 1399/08/10

آدرس

آسمان ایران

مقابله دو سیاره زمانی رخ می‌دهد که هر دو سیاره در یک طرف خورشید قرار گیرند به طوری که مرکز جرم های دو سیاره و خورشید روی یک خط واقع شود. در این حالت سیاره خارجی (سیاره دورتر به خورشید) از دید ناظر واقع بر سیاره داخلی (سیاره نزدیک تر به خورشید) به شکل قرص کامل دیده می‌شود. این را نیز بدانید که مقابله، تنها برای سیارات خارجی رخ می دهد.

شما عزیزان می توانید تصاویر هر رویداد را، روز بعد،  در صفحه اینستاگرامی ما مشاهده بفرمایید.