تاریخ شروع

11:00 ب.ظ

دوشنبه - 1399/09/24

تاریخ پایان

2:00 ق.ظ

سه شنبه - 1399/09/25

آدرس

آسمان ایران

بارش شهابی جوزایی یکی از مشهورترین و بزرگترین بارش‌های شهابی سالانه است که در فصل پائیز رخ می‌دهد. کانون بارش این بارش شهابی در صورت فلکی جوزا (دو پیکر) است.

محدوده فعالیت آن از 17 تا 27 آذر است. این بارش در 24 آذر به اوج خود می رسد. نرخ بارش آن 120 شهاب در ساعت است.