تاریخ شروع

11:00 ب.ظ

سه شنبه - 1399/08/27

تاریخ پایان

2:00 ق.ظ

چهارشنبه - 1399/08/28

آدرس

آسمان ایران

بارش شهابی اسدی یکی از مشهورترین بارش‌های شهابی است که معمولا در فصل پائیز رخ می‌دهد. کانون بارش این بارش شهابی در صورت فلکی اسد (شیر) است.

محدوده فعالیت آن از 24 آبان تا 1 آذر است. این بارش در 27 آبان به اوج خود می رسد. نرخ بارش آن 20 شهاب در ساعت است.