آزمون تستی نجوم1
تاریخ شروع

2:00 ب.ظ

پنجشنبه - 1399/08/08

تاریخ پایان

6:00 ب.ظ

جمعه - 1399/08/09

آدرس

سایت رصدگران

این یک آزمون زمان دار است. شما 180 ثانیه برای پاسخ به سئوالات فرصت دارید. آیا آماده اید؟

180

نام این قمر چیست؟

صحیح غلط !

تصویر تربیع اول ماه ست

نام این سیاره چیست؟

صحیح غلط !

مریخ همیشه قرمز است

به اشتراک بگذارید