تاریخ شروع

10:31 ب.ظ

جمعه - 1399/07/25

تاریخ پایان

11:01 ب.ظ

جمعه - 1399/07/25

آدرس

آسمان ایران

ماه از خود نور ساطع نمی کند بلکه با انعکاس نور خورشید می درخشد. بنابراین بسته به موقعیت نسبی زمین، خورشید و ماه، مقادیر متفاوتی از سطح ماه روشن دیده می شود. به حالت های مختلف رویت بخش روشن ماه از زمین اهله ماه می گویند.
زمانیکه ماه بین زمین و خورشید رار میگیرد  با توجه به زاویه انحراف شش درجه ای ماه از مدار زمین به دور خورشید  نور خورشید به بخشی هلالی کوچکی از ماه می تواند و آن را برای ساکنان زمین روشن می کند. به این هلال ماه ماه نو می گویند.

کسانی که دوست دارند هلال ماه نو  ماه ربیع الاول را مشاهده کنند می توانند جمع شب در ساعت حدود 22:31 دقیقه آن را مشاهده کنند.