تاریخ شروع

11:00 ب.ظ

سه شنبه - 1399/06/04

تاریخ پایان

10:00 ب.ظ

سه شنبه - 1399/06/04

آدرس

پارک علم و فناوری

می دانیم که ماه جسم نجومی است که همواره به دور زمین می چرخد و همچنین زمین همواره به دور خورشد می چرخد. ساکنان زمین همواره از طریق بازتاب نور خورشید در ماه، قسمتهای مختلف سطح ماه که رو به زمین قرار دارد را می بینند. به دلیل برابر بودن سرعت حرکت ماه به دور خودش با سرعت حرکت ماه به دور زمین همیشه یک سمت ماه به طرف ساکنان زمین قرار دارد و طرف دیگر دیده نمی شود.  به دلیل حرکت مداری مه به دور زمین شکال مختلفی از ماه دیده می شود. به این اشکال متفاوت از ماه، اهله ی ماه گفته می شود. اهله ماه با توجه به قرارگیری ماه در قسمت های مختلف با نام های تربیع اول، ماه کامل، تربیع دوم و ماه نو خوانده می شوند.
ماه نو زمانی است که که ماه بین زمین و خورشید قرار دارد و قسمت خیلی کوچکی از ماه در از طریق بازتابش نور خورشید از سطح ماه دیده می شود.
تربیع اول حدود یک هفته بعد از هلال ماه اتفاق  میفتد که به دلیل تابش ماه به نصف ماه که به سمت زمین است ما می توانیم یک چهارم ماه را ببینیم.

ماه کامل زمانی اتفاق می افتد که زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد. در این صورت با بازتاب نور خورشید، سطح کامل ماه دید می شود.

با گذشت حدود یک هفته از ماه کامل نیمه سطحی که به سمت ما است نیز نمایان می شود. به این مرحله، تربیع دوم ماه گفته می شود.
کسانی که دوست دارند رویداد تربیع اول ماه را ببینند می توانند در ساعت 22:27 روز سه شنبه تاریخ 1399/6/4 آن را مشاهده نمایند.
اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید می توانید با رصدگران عمق آسمان در میان بگذارید.

به اشتراک بگذارید