تاریخ شروع

11:00 ب.ظ

یکشنبه - 1399/10/14

تاریخ پایان

2:00 ق.ظ

دوشنبه - 1399/10/15

آدرس

آسمان ایران

بارش شهابی ربعی معمولا دومین یا سومین بارش‌ شهابی سالانه است که در فصل زمستان رخ می‌دهد. کانون بارش این بارش شهابی در صورت فلکی گاوران است.

محدوده فعالیت آن از 12 تا 17 دی است. این بارش در 14 دی به اوج خود می رسد. نرخ بارش آن 120 شهاب در ساعت است.