08 دی
8:00 ق.ظ - 11:00 ب.ظ سایت رصدگران

مسابقه جهان شناسی با جوایز نفیس

10 آذر
12:30 ب.ظ - 12:31 ب.ظ آسمان ایران

ماه کامل

18 آذر
3:39 ق.ظ - 3:40 ق.ظ آسمان ایران

تربیع آخر ماه ربیع الثانی 1442

24 آذر
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ آسمان ایران

ماه نو جمادی الاول

02 آذر
7:45 ق.ظ - 7:46 ق.ظ آسمان ایران

تربیع اول ماه ربیع الثانی 1442

27 آبان
11:00 ب.ظ - 2:00 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی اسدی

25 آبان
8:07 ق.ظ - 8:08 ق.ظ آسمان ایران

ماه نو ربیع الثانی

18 آبان
4:49 ب.ظ - 4:50 ب.ظ آسمان ایران

تربیع آخر ماه

10 آبان
6:38 ب.ظ - 6:39 ب.ظ آسمان ایران

مقابله اورانوس

30 مهر
11:00 ب.ظ - 2:00 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی جباری

02 آبان
4:23 ب.ظ - 4:24 ب.ظ آسمان ایران

تربیع اول ماه ربیع الاول 1442

08 آبان
2:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ سایت رصدگران

آزمون نجوم شناختی کودکان با جایزه

20 آبان
7:53 ب.ظ - 7:54 ب.ظ آسمان ایران

کشیدگی عطارد

25 مهر
10:31 ب.ظ - 11:01 ب.ظ آسمان ایران

ماه نو مهر 1399

23 مهر
2:18 ق.ظ - 2:48 ق.ظ آسمان ایران

مقابله مریخ

12 شهریور
10:00 ق.ظ - 9:52 ق.ظ موسسه فرهنگی قرآن و عترت رصدگران عمق آسمان

ماه کامل 12 شهریور 99

04 شهریور
11:00 ب.ظ - 10:00 ب.ظ پارک علم و فناوری

تربیع اول سه شنبه چهارم شهریور

16 شهریور
8:18 ق.ظ - 4:48 ق.ظ موسسه فرهنگی قرآنو عترت رصدگران عمق آسمان

گذر مریخ باانحراف 0.6 درجه از ماه